הרב עמוס בן נון שיעור פרשת שבוע

הרב עמוס בן נון שיעור פרשת שבוע

שהר"ן שואל נוסיף ונשאל מדוע יש הדגשה שהקב"ה אמר להם את זה בארץ הזה הוא החשוב ביותר לכן החודש הזה לכם נוסיף הגמרא אומרת במסכת עירובין דף י"ג ששני שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכ

read more

שיעור תורה מפי הרב עמוס בן נון

המצווה הראשונה שנצטוו בה ישראל היתה למשה ואהרון גם יחד כלו' לצרף את היראה לתורה לצרף את העבודה אל התורה.גם אם תקבע שיש עונה מיוחדת בשנה ויפה יותר משאר העונות היא לחודשי החמה לא לחודשי הלבנה ידו

read more